SESI PENGGULUNGAN TITAH DIRAJA –

Bagi pihak seluruh warga Kementerian Pertahanan dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM), saya menjunjung kasih di atas penghargaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kepada semua penjawat awam termasuk anggota ATM yang telah berkorban dan mencurahkan khidmat bakti sehingga menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang aman dan makmur.

Kementerian Pertahanan dan ATM juga mengambil maklum dan menjunjung sepenuhnya Titah Tuanku seperti berikut:

i. Memperkasakan aset ATM supaya berada dalam kesiagaan yang tinggi;

ii. Memperkasakan senggaraan aset ATM dan kaedah perolehan kelengkapan baru ATM; dengan mengatasi kelemahan kaedah perolehan lama yang merugikan; dan

iii. Memperkukuhkan lagi kerjasama diplomasi pertahanan dengan negara-negara serantau serta global bagi memelihara kepentingan dan keselamatan negara.

Insha Allah, saya bersama-sama kepimpinan tertinggi serta seluruh warga Kementerian Pertahanan dan ATM akan terus memikul amanah dan tanggungjawab dengan sebaik mungkin demi kedaulatan dan keselamatan negara.

MenHanUpdate

ParlimenMalaysia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *