PINDAAN RUU 342 WAJAR DITELITI SEMULA

Cadangan terhadap pindaan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1998 (Akta 342) wajar diteliti semula.

Menghukum individu yang melanggar operasi standard seperti gagal memakai pelitup muka dan penjarakan fizikal sehingga denda maksimum RM10,000 atau penjara untuk tempoh maksimum tujuh tahun atau kedua-duanya adalah sangat tidak munasabah.

Apalagi bila rang undang-undang tersebut tidak menyertakan garis panduan untuk mengeluarkan kompoun. Alasan Ketua Pengarah Kesihatan bahawa ia sedang diperhalusi dan akan dimuktamadkan selepas undang-undang itu diluluskan adalah tidak menepati okjektif pindaan ini. Tiada undang-undang wajar diluluskan tanpa segala maklumat dan perincian di jelaskan dengan telus untuk pertimbangan ahli legislatif. Tindakan ‘piecemeal’ seperti ini menunjukkan ketidaksediaan KKM dalam merangka pindaan tersebut.

Apa jua tindakan menyegerakan RUU ini tidak boleh mengabaikan ketelusan dan keadilan. Justice rushed is justice crushed.

Negara ini mesti belajar dari episod pendemik ini. Salah satu sebab kenapa kita terus dalam keadaan sekarang ialah kerana kegagalan kita dalam melaksanakan keadilan dalam penguatkuasaan.Banyak sudah kes layanan dan tindakan ‘dua darjat’ antara orang biasa dengan mereka yang kenamaan dan berkuasa.

Orang kampung, peniaga dan mereka yang biasa-biasa, dikenakan kompaun dengan secara tidak munasabah. Tetapi orang yang ternama, dikenakan denda yang sangat ringan.Di kota-kota besar negara lain, kita diberikan pelitup muka jika kita tidak membawanya. Kita dinasihati dengan sopan.

Malaysia tidak boleh menjadi negara bersifat ‘punitive’. Negara ini harus menjadi negara yang undang-undangnya mesti dilaksanakan dengan kemanusiaan.Ingat lah keadilan itu ditangan kanan, ihsan itu ditangan kiri.

Dato Seri Utama
Mohamad bin Haji Hasan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *