KUNJUNGAN HORMAT PENGERUSI LTAT.

Menerima Kunjungan Hormat daripada YBhg. Jeneral Tan Sri Raja Mohamed Affandi Bin Raja Mohamed Noor, Pengerusi Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) bersama Datuk Ahmad Nazim Abdul Rahman, Ketua Eksekutif LTAT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *